Tips til alternative investeringer

Der findes masser af muligheder for at investere dine frie midler i både aktier og obligationer. Og netop aktier og obligationer er også de to mest populære investeringsalternativer blandt danske privatinvestorer. Til gengæld er de langt fra de eneste. I denne artikel kommer vi med tips til alternative investeringer, der kan udvide din portefølje yderligere, så den indeholder andet end blot aktier og obligationer.

CFD’er

En CFD er en finansiel kontrakt, der følger kursudviklingen på et givent aktiv; det kunne f.eks. være en aktie, et indeks eller noget helt tredje. Når du investerer i CFD’er, køber og sælger du dermed ikke aktivet selv, men indgår i stedet en kontrakt, der følger aktivet. Og hvad er så fordelen ved det?

Først og fremmest gør CFD’er det nemt at shorte. Du behøver ikke at låne de egentlige aktiver, du ønsker at shorte, men kan i stedet blot indgå en CFD-kontrakt med en modpart, der ønsker at gå lang i det samme aktiv. En anden klar fordel er, at det er nemmere at geare med CFD’er. Ønsker du en større position ved hjælp af gearing, er CFD’er derfor også det rette valg.

Ejendomme

Et andet oplagt investeringsalternativ er ejendomme. Ofte er privatinvestorer af den opfattelse, at ejendomsinvesteringer kræver meget kapital, men det behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet. Via forskellige platforme som f.eks. Brickshare er det muligt at investere i ejendomme for mindre beløb, hvor investeringen i de enkelte ejendomme så spredes ud på flere investorer. En anden mulighed kunne være at investere i ejendomsaktier, så du på den måde også bliver eksponeret overfor ejendomsmarkedet. Du kan sågar selv vælge hvilke lande, du ønsker at købe ejendomsaktier i, og dermed også selv bestemme hvilke markeder indenfor ejendomme, du ønsker eksponering overfor.

Samleobjekter

En tredje mulighed er at investere i samleobjekter. Her er f.eks. kunst eller ure to af de oplagte valg, men også andre samleobjekter såsom vin og veteranbiler kan være interessante investeringer. Som det gælder alle andre typer af investeringer, er det vigtigt, at du besidder en viden om det aktiv, du investerer i, og dette er særlig udtalt, når det kommer til investering i samleobjekter. Investerer du blot til højre og venstre uden at have forstand på aktiverne, bliver det sjældent gode investeringer. Husk derfor den gyldne regel om aldrig at investere i noget, du ikke ved noget om!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *